logo polacywniemczech

Wyświetlenie artykułów z etykietą: ubezpieczenie zdrowotne

Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do życia i pracy w każdym kraju Unii Europejskiej. To prawo do swobodnego przemieszczania jest jednym z podstaw Unii Europejskiej. Z tym wiąże się również dobre zabezpieczenie na wypadek zachorowania w danym kraju UE. 

Obcokrajowcy nie mogą być jednak również w tym względzie gorzej traktowani niż obywatele, którzy od zawsze mieszkają w danym kraju. Obcokrajowcy z krajów UE mają zatem prawo do wsparcia i pomocy w przypadku zachorowania tak jak pozostali mieszkańcy Niemiec. Jednakże zakres tej pomocy zależy od statusu obcokrajowca.

Kto przybył akurat z innego kraju członkowskiego do Niemiec, ten może z reguły w okresie przejściowym nadal korzystać ze swojego zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Z europejską kartą ubezpieczeniową może on korzystać z pomocy medycznej w Niemczech. Pomoc ta ograniczona jest jednakże tylko do pomocy w nagłych wypadkach wymagających pilnej i koniecznej pomocy ratującej życie lub zdrowie.

Pełny zakres świadczeń niemieckiej służby zdrowia otrzymują tylko ci obcokrajowcy, którzy zostają członkami jednej z niemieckich kas chorych (Krankenkasse). Nie tylko z tego powodu większość obywateli UE zawiera niemieckie ubezpieczenie. W wielu przypadkach członkostwo w kasie chorych jest nawet ustawowo zobowiązujące, np. w przypadku pracowników najemnych (na umowie o pracę). W takim przypadku obcokrajowcy pochodzący z innych krajów UE mogą zostać przyjęci do ustawowek kasy chorych (Krankenkasse).

W przypadku prowadzących działalność gospodarczą lub w okresie poszukiwania pracy sytuacja obywateli innych krajów UE nie jest już tak jasna, jak w przypadku pracowników najemnych. Jednakże również w tych przypadkach uezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest prawie zawsze możliwe: albo w jednej z ponad 100 ustawowych kas chorych lub u prywatnego ubezpieczyciela.

O szczegółach dotyczących konkretnych przypadków można poczytać na www.bezpieczni.de.

Dział: Zdrowie

W Niemczech wszyscy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zależnie od warunków, które się spełnia, podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu w ustawowej kasie chorych (Krankenkasse) lub trzeba zawrzeć umowę ubezpieczenia prywatnego lub ustawowego. Jeśli jest się członkiem ustawowej kasy chorych (Krankenkasse), jest możliwe bezpłatne współubezpieczenie dzieci, małżonka lub partnera (eingetragene Lebenspartnerschaft).

Obowiązkowe ubezpieczenie w ustawowej kasie chorych (Krankenkasse)

Zasadniczo wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, których dochód brutto nie przekracza rocznej granicy ubezpieczeniowej (Jahresarbeitsentgeltsgrenze) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w kasie chorych. Na rok 2014 granica ta wynosi 53.550 euro dochodu brutto w całym roku lub 4.462,50 euro na miesiąc. Do tego dochodu wlicza się obok comiesięcznej pensji regularne jednorazowe dodatki takie jak np. Urlaubs- czy Weihnachtsgeld.

Dział: Zdrowie

Pracownicy najemni (na umowie o pracę) z prawie całej UE mogą dzisiaj bez specjalnych formalności przybyć do Niemiec w celach zarobkowych. Od maja 2011 roku również obywatele Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier mogą podejmować pracę w Niemczech bez żadnych ograniczeń i specjalnych pozwoleń.

Każdy, kto przybywa do Niemiec w celu podjęcia pracy zarobkowej musi poszukać sobie przed jej rozpoczęciem kasę chorych. Pracodawca będzie już pierwszego dnia pytał o przynależność do jednej z kas chorych, żeby mógł przelać składki ubezpieczenia socjalnego swojego nowego pracownika. Ubezpieczenie zdrowotne rozpoczyna się najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się stosunek pracy.

Dział: Zdrowie

Bądź na bieżąco!

Subskrybuj nasz Newsletter!Joomla Extensions powered by Joobi